วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดรับสมัครปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบสุดท้าย

2430

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับวงการท่องเที่ยวและบริการอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นปีที่ 25 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่3, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่2 หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท, สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม

– หลักสูตรการจัดการบัณฑิต จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

– หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่ Culinary Art & Restaurant Management และ Hotel and Resort Management

เปิดรับสมัครรอบรับตรง รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้-16 พฤษภาคม 2561 สามารถสมัครออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ website : www.dtc.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-7218471 ถึง 2 หรือ 065-6676867