งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี’60 เติบโตพุ่งพรวดกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

1966

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) สำรวจมูลค่าเม็ดเงินที่แบรนด์ต่างๆ ใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลเป็นประจำทุกปี พบว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่าการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลจำนวน 12,402 ล้านบาท เติบโตจากปี 2559 ถึง 31% จากเดิมที่คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 18% 

เรียกว่า นอกจากจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ยังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากที่ประเมินไว้เมื่อกลางปีถึง 1,250 ล้านบาท

การเติบโตเหนือความคาดหมายนี้เกิดจากการขับเคลื่อนหลักของกลุ่มธนาคารอันเป็นผลมาจากการปรับตัวเข้าสู่ธนาคารดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด (cashless society)

ทั้งนี้ปีที่ผ่านกลุ่มสินค้ายานยนต์และการสื่อสารยังคงมีงบการใช้โฆษณาสื่อดิจิทัลสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคารขยับเข้ามากลายเป็นอันดับ 3 จากอันดับ 6 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์เมื่อกลางปีที่กลุ่มธนาคารเป็นดาวรุ่งน่าจับตามองด้วยการก้าวกระโดดของเม็ดเงินสื่อ

ขณะที่กลุ่มสินค้าบริโภค ได้แก่ สกินแคร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์นม ยังคงใช้จ่ายเป็นลำดับต้นๆ  กลุ่มสินค้าเหล่านี้ มีแนวโน้มจะรักษาอันดับการใช้จ่ายสูงสุด 10 ลำดับแรกในปี 2561 และยังคงใช้จ่ายด้วยเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นนำโดยยานยนต์ที่น่าจะลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลมูลค่าเกือบ 1,500 ล้านบาท กลุ่มการสื่อสารมีแนวโน้มใช้จ่าย 1,300 ล้านบาท และกลุ่มธนาคารเพิ่มงบมาแตะหลัก 1,000 ล้านบาทด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Facebook ยังคงครองแชมป์แพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค แม้เม็ดเงินปัจจุบันจะสูงกว่า 4,000 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 1/3 ของมูลค่าสื่อโดยรวมทั้งหมดของประเทศ แต่ Facebook ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีเม็ดเงินสื่อสูงถึง 4,600 ล้านบาทภายในปีนี้ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้ว

ส่วนความชื่นชอบในคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอทำให้ YouTube ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า YouTube จะมีอัตราการเติบโตกว่า 24% กลุ่มสินค้าหลักบนแพลตฟอร์มนี้คือ สกินแคร์

สำหรับปี 2561 นี้ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คาดว่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง และมีมูลค่าสูงกว่าปี 2560 ที่ผ่านมากว่า 2,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 16% ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสูงราว 14,330 ล้านบาท