งานโครงการหลวง Tea & Coffee Fest 2018 ของขวัญจากพ่อ “พรจากผืนดิน”

2031

คอชาและกาแฟไม่ควรพลาด!! งานโครงการหลวง Tea & Coffee Fest 2018 ของขวัญจากพ่อ “พรจากผืนดิน” รวมสุดยอดผลผลิตโครงการหลวงจากดอย 39 แห่ง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-1 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

พบกับไฮไลท์ ชาพิเศษชุด “พรจากผืนดิน” เป็นชา 9 กลิ่น 9 ความหมายอันเป็นมงคล สกัดมาจากกลิ่นของพืชดอกและผลที่มีสีเหลืองทองจากผืนดินของโครงการหลวง
1. ชาเขียวกลิ่นดาวเรือง – รุ่งเรือง
2. ชาเขียวกลิ่นฟักทอง – ความสุข
3. ชาเขียวกลิ่นมะม่วงและสตรอว์เบอร์รี – กตัญญู
4. ชาดำกุหลาบเหลือง องุ่น – เมตตา
5. ชาดำกลิ่นเสาวรส – ปัญญา
6. ชาดำกลิ่นพีช – มีสติ
7. ชาเขียวกลิ่นดอกเก็กฮวย – ความรู้
8. ชาดำกลิ่นวานิลา – อายุยืน
9. ชาเขียวกลิ่นพลับ – ร่ำรวย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีชาพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ “ชาเขียวอัสสัม” ซึ่งเป็นชาที่ขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นต้นชาที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยชาชนิดนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน World Tea Union จากประเทศญี่ปุ่น, “ชาอินทรีย์โครงการหลวง” เป็นชาที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) และภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. IFOAM Accreditation Programme จากกรมวิชาการเกษตร Organic Thailand มีให้เลือกชิมเลือกซื้อมากมาย อาทิ ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12, ชาขาว ฯลฯ

สำหรับคนรักกาแฟห้ามพลาด!! พบกาแฟอาราบิก้า กาแฟต้นแรกของพ่อบนยอดดอย พร้อมเลือกซื้อผลผลิตอีกหลากหลายจากดอย 39 แห่ง อาทิ ผัก ผลไม้ สลัด เห็ด ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป และดอกไม้เมืองหนาวจากโครงการหลวง