โครงการรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018” ขยายเวลารับสมัครถึง 31 มี.ค. พร้อมต่อยอดผลงานขึ้นห้างดัง

1569

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการรางวัล “ข้าว…ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018” ไปจนถึง 31 มีนาคม 2561 โดยบรรดาเชฟ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest) และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด และโอกาสต่อยอดทางธุรกิจจากความร่วมมือของเซ็นทรัลกรุ๊ป รวมถึงการร่วมแสดงผลงานกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

การประกวดสูตรอาหาร แบ่งเป็นประเภทอาหารจานหลัก และอาหารว่างหรือของหวาน สมัครได้ทั้งในนามบุคคลหรือสถาบัน ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ส่งผลงานได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non-food) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ

ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทรางวัลและแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเกียรติประวัติรวม 8 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 / 15,000 และ 10,000 บาท สำหรับรางวัลที่ 1-2-3 ตามลำดับ และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสแจ้งเกิดและต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจโดยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ อาทิ

  • เดินทางเพื่อเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
  • ร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญทั้งในและต่างประเทศ อาทิ THAIFEX-World of Food Asia 2018, China – ASEAN Expo, Organic and Natural Expo 2018, STYLE April 2018 และ APi Parade 2018
  • นำสูตรอาหารไปปรุงสาธิตและการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปจัดแสดงในกิจกรรมส่งเสริมการขาย (In-store Promotion) ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ในตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ไต้หวัน เยอรมนี สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก
  • ร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศ เช่น สปา โรงแรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต และในต่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า
  • เข้าร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั้งในและต่างประเทศ

โครงการรางวัล RICE PLUS AWARD 2018 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลแนวหน้าจากวงการอาหาร การตลาด และนวัตกรรม ร่วมเป็นกรรมการคัดกรองและตัดสิน ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www.riceplusaward.com และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก : RicePlusAward หรืออีเมล riceplusaward@gmail.com โทร.02- 2546898 ต่อ 56 และ 26