สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รับสมัครนศ.ทุนต่อเนื่อง

1074

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 16 ทุน ปีละ 30,000 บาท จนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี !
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เกรดขั้นต่ำ 2.0
• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
• ศึกษาเอกวิชาการตลาด ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรือราชภัฏ
• ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดที่ www.marketingthai.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร.02-6797360