แต่งตั้งประธานโครงการฯ คัดเลือกคนพิการรับรางวัล ‘หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร’

1004

สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมแต่งตั้ง อารยา อรุณานนท์ชัย เป็นประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และวาระกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกคนพิการเพื่อรับรางวัล ‘หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร’ โดยมีคุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และกรรมการอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อเร็วๆ นี้