รายการพิเศษ 50 ปี ม.สงขลานครินทร์ อ.13 มี.ค.ทางช่อง 9

1229

ขอเชิญชมรายการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 50  ปี แห่งการสถาปนา ”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์“ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 21.30-23.00 น. ทางช่อง 9 MCOT เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้รับทราบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ได้นำพาสังคมประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนในการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์เก่าหลายๆ คน รวมถึงศิลปินที่จะมาขับกล่อมบทเพลง อาทิ ธชย  ประทุมวัน (เก่ง เดอะวอร์ช), รัชนก  ศรีโรพันธุ์ , นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) และบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น ฐปนีย์  เอียดศรีชัย, ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์ และภาคภูมิ  ประทุมเจริญ

ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าวจะนำไปสมทบในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 สมทบทุนจัดสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร
4.2 สมทบกองทุนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งดำเนินการกองทุนโดยมหาวิทยาลัย
4.3 สมทบกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย
สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนเพื่อเพื่อนมนุษย์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
-ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เลขที่ ‪641-015719-9‬
-ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่)  เลขที่ ‪879-021235-5‬
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เลขที่ ‪565-463406-5‬