“งานบูชาดาวนพเคราะห์” สืบสานจากแผ่นดินรัชกาลที่ 3 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จ.จันทบุรี

1754

ย้อนหลังไปเมื่อราวปีพ.ศ.2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์อนัมนิกายและชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมใจกันสร้างวัดญวนใกล้ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชื่อ ‘วัดเพื๊อกเดี้ยนตื่อ’ หรือ ‘วัดเขตร์นาบุญญาราม’ นับแต่นั้น วัดอนัมนิกายแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน ทั้งชาวไทย ชาวญวน และชาวจีน โดยหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นปีที่ 184 แล้วก็คือ “พิธีบูชาดาวนพเคราะห์”

อ.คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพิธีบูชานพเคราะห์ว่า ตามความเชื่อของอนัมนิกาย พระพุทธเจ้าได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ พิธีบูชาดาวนพเคราะห์จึงเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ขึ้นประทับบนเกี้ยว เสด็จออกประทานพรเป็นปฐมฤกษ์ ตามด้วยขบวนบูชาดาวนพเคราะห์แห่ไปตามถนนต่างๆ รอบเมือง ก่อนจะอัญเชิญเข้าสู่แท่นพิธีบูชาดาว ณ ลานกลางแจ้งหน้าพระอุโบสถภายในวัด เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะและร่วมพิธีบูชาดาวด้วยการจุดเทียนตามผังดาวนพเคราะห์ของแต่ละคนเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับในปีนี้ “งานบูชาดาวนพเคราะห์ ปีจอ ขอพรไท้ส่วย ร่ำรวย ร่มเย็น” ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่ 4 มีนาคมนี้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นปีที่ 4 ด้วยการร่วมจัดขบวนบูชาดาวและจัดโคมไฟประติมากรรมภายในวัด โดยถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครในจ.จันทบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด