การบินไทยจัดอบรมหลักสูตร Graciousness in the Sky

1465

เฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)  ร่วมกับ ผศ. ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี (ขวา) จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการให้บริการ “Graciousness in the Sky”  จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนคุณภาพและยกระดับการบริการให้กับลูกเรือในชั้นเฟิร์สคลาส ทางด้านศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเพิ่มเสน่ห์การให้บริการบนเครื่องบินและสร้างความประทับใจกับผู้โดยสาร  ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ การบินไทย (หลักสี่) เมื่อเร็วๆนี้