“สวนทุเรียนแลนด์” แลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองจันทบุรีที่ไม่ควรพลาด!

1632

“จังหวัดจันทบุรี” นอกจากจะเป็นศูนย์กลางอัญมณี และเครื่องประดับที่สำคัญของโลกแล้ว ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายผลักดันให้จันทบุรีเป็น “มหานครผลไม้โลก” ด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผลไม้เศรษฐกิจหลายชนิดที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะราชาผลไม้อย่างทุเรียน และราชินีผลไม้อย่างมังคุด เป็นต้น

“สวนทุเรียนแลนด์” แห่งนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการทำสวนผลไม้ การท่องเที่ยว การศึกษาความรู้ รวมถึงการสักการะแม่พระธรณีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เทพแห่งความสมบูรณ์ เชื่อว่าจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งในการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

และถือเป็นอีกแหล่งที่จะช่วยผลักดันให้จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้โลกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีพื้นที่ในการปลูกผลไม้จำนวนมากทั้งสวนทุเรียนและมังคุด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าเกษตร และสถาบันการศึกษาเข้ามาดูงาน จนทำให้แต่ละปีมีลูกค้าจากต่างประเทศมาเยี่ยมชมสวนและดูขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การแพ็คกิ้งจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีทีมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำให้ผลผลิตออกมาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดด้วย

สำหรับสวนทุเรียนแลนด์นี้นับว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถไปเช้า-เย็นกลับได้ โดยการดำเนินการก่อสร้างแบ่งเป็นเฟส ซึ่งเฟสที่ 1 เป็นแม่พระธรณี เฟสที่ 2 เป็นร้านกาแฟบนเขาให้ผู้ที่รักในการดื่มกาแฟได้มาสัมผัสกับธรรมชาติและแลนด์สเคปที่สวยงามของสวน

เฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สำหรับครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อนได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเฟสที่ 4 เป็นโซนจันทบุรี DNA ที่จะรวบรวมของกินและของฝากที่มีชื่อเสียงในจันทบุรีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอย

และด้วยความเชื่อว่าแม่พระธรณี คือ “เทพแห่งความสมบูรณ์” ผลไม้ทุกลูกที่ส่งออก ล้วนเกิดมาจากดิน จันทบุรีเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม ยางพารา ทุเรียน มังคุด และยังมีพลอยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์ในดิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่พระธรณีที่ทำให้เราได้มีอาชีพ และมีเงินตราต่างประเทศจากความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างแม่พระธรณีไว้ ณ เขาพระแม่จันท์ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนทุเรียนแลนด์แห่งนี้

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้จันทบุรีเป็น “มหานครผลไม้โลก” ทางสวนทุเรียนแลนด์จะมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพทุกลูก พร้อมทั้งเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยได้รวบรวมทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่หายากมาปลูกไว้เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษามาความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ ปกครองด้วยการรับนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

“สวนทุเรียนแลนด์” จึงถือเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน 12 เมืองที่ห้ามพลาด ดึงนักท่องเที่ยวทั้งจากเมืองไทยและจากต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นกัมพูชา ลาว พม่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนผู้ชื่นชอบในผลไม้ไทยให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยดึงเงินตราต่างประเทศให้กับจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทย

 

 

หมายเหตุ : สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวลองแวะไปได้ที่ สวนทุเรียนแลนด์ Line id: @ymi4415p หรือ  https://line://ti/p/@ymi4415p