PLAT ยิ้มร่า! รายได้-กำไรปี’60 เติบโต 2 หลัก บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.20 บ./หุ้น

1179

นายชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกรวมทั้งบริหารพื้นที่ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ กล่าวถึงผลการดำเนินงานปี 2560 ว่า บริษัทฯ มีตัวเลขรายได้และกำไรเติบโต 2 หลัก โดยมีรายได้รวม 2,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท หรือ 11%  และมีกำไร 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท หรือ 10%  จากปี 2559 ส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2560 เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14%  จากปี 2559  ซึ่งมาจากธุรกิจให้เช่าและบริการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นรายได้หลัก 63%

สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งเสริมอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 นั้น นายชาญชัยกล่าวว่า แบ่งตามประเภทรายได้ได้ดังนี้  รายได้จากการให้เช่าและบริการปี 2560 รวม 1,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท คิดเป็น 14% จากปี 2559 เนื่องจากมีการปรับสัญญาค่าเช่าระหว่างปีที่สิ้นสุดสัญญาเช่าของศูนย์การค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  และการทำสัญญาเช่าเหมาพื้นที่ส่วนกลางมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำพื้นที่ปล่อยให้เช่าทำกิจกรรม

 รายได้เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ

รายได้จากการประกอบกิจการปี 2560 (รวมโรงแรม) 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท คิดเป็น 8% จากปี 2559 เนื่องจากมีปรับอัตราค่าห้องพักขึ้น 7% และมีกลุ่มลูกค้า MICE (กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า) ประกอบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีการเพิ่มห้องพักขึ้นมาจากเดิม 283 ห้อง เป็น 288 ห้อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งในไตรมาส 4 ปี 2560 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 90% ส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีเป็น 88%

ส่วนรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มปี 2560 รวม 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท คิดเป็น 9% จากปี 2559 เนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในศูนย์อาหารเพิ่มขึ้น และมีการปรับร้านอาหารให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของร้านค้าให้มากขึ้น ประกอบกับการที่บริษัททำแผนการตลาดร่วมกับบริษัทนำเที่ยวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ส่งผลให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%  นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่นๆ อีกรวม 136 ล้านบาท

บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น

สำหรับการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นนั้น นายชาญชัยกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้นำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2560 อัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 บาท/หุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เปิดศูนย์การค้า “เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก” ปลายปีนี้

นายชาญชัยกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับในปี 2561 นี้บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวศูนย์การค้าปลีก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก บนถนนราชดำริ ในช่วงปลายปี และเชื่อมั่นว่าจะหนุนให้รายได้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำเสนอขายพื้นที่เช่าร้านค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ไปแล้วในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ผ่านมา และปัจจุบันยังมีการนำเสนอเพิ่มเติมอยู่ และในบางรายอยู่ในระหว่างรออนุมัติทำสัญญากันทั้ง 2 ฝ่าย

ส่วนร้านค้ารายย่อยในหมวดสินค้าแฟชั่น หลังจากที่ได้เปิดสำนักงานขายโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 18 มกราคม 2561 ที่บริเวณชั้น 10 ศูนย์การค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ไปแล้วนั้น พบว่ามีร้านค้าติดต่อขอดูตัวอย่างโครงการ พร้อมยื่นแบบสินค้าและร้านค้ารอจับจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานขายให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้มาชมและสอบถามรายละเอียดอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดรับให้ยื่นแบบร้านค้าและสินค้าเอาไว้เพื่อทางผู้บริหารโครงการจะได้ช่วยแนะนำและจัดสรรพื้นที่ทำเลที่เหมาะสมที่สุดให้กับร้านค้าและสินค้านั้นได้มีโอกาสวางจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโซนที่จัดวางไว้

สำหรับโครงการศูนย์การค้าปลีกเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก นั้นตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 20 ไร่  พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 200,000 ตรม. (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม และอาคารสำนักงาน) พื้นที่ให้เช่าประมาณ 40,000 ตรม. ที่จอดรถประมาณ 2,000 คัน พื้นที่ศูนย์การค้าจำนวน 6 ชั้น กำหนดการเปิดให้บริการในปลาย ปี 2561 นี้

ชูจุดเด่นศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางเมือง

จุดเด่นของโครงการคือเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District : CBD) และการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีผู้สัญจรและใช้ชีวิตจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน (โดยแบ่งเป็นสัดส่วนผู้คนที่พักอาศัยกว่า 2.5 แสนครัวเรือน (เฉลี่ยครัวเรือนละ 2 คน) นอกจากนี้ ยังมีผู้คนสัญจร คนทำงาน ในศูนย์กลางนี้อีก 1.5 ล้านคน

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่ม B พื้นที่โดยรอบของโครงการมีการคมนาคมขนส่งแสนสะดวกสบาย ซึ่งลูกค้าสามารถเดินทางมาได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ และรถไฟฟ้า ซึ่งเส้นทางที่เป็นที่นิยมและสะดวกที่สุดคือ “ราชประสงค์วอล์ค”หรือ R-Walk ทางเดินลอยฟ้าที่สามารถเดินเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การค้า  เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ทันที  โดยสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าชิดลม และสถานีสยาม ได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย