แม็คโคร ผนึกกำลังกับ อย.คัดสรรส้มปลอดภัยรับตรุษจีน

1112

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะทำงานภาคประชาชนลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มทรายทอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการที่ดีด้านการเกษตรจนประสบผลสำเร็จภายใต้ “โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้” ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อสร้างมาตรการและนวัตกรรมในการลดสารพิษตกค้าง พร้อมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 ราย ทำให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความยั่งยืน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าย้อนกลับได้จนถึงฟาร์มด้วย QR Code