แฟนพันธ์ุแท้ “งานเกษตรแฟร์’61” ไปตามนัด!! 9 วันเต็มอิ่มที่ ม.เกษตรฯ บางเขน

2938

เริ่มแล้ว!! “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

“งานวันเกษตรแห่งชาติ” หรือ “งานเกษตรแฟร์” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0″ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน สู่กลุ่มเกษตรกร ประชาชน และนิสิตนักศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มเกษตรและการแปรรูป, กลุ่มอาหาร, กลุ่มสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสัตว์และประมง ฯลฯ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ

และที่พลาดไม่ได้ก็คือ ตลาดนัด 13 โซน ได้แก่ โซนเทคโนโลยีการเกษตร 4.0, โซนต้นไม้, โซน Green Eco+Art Market, โซนตลาดนนทรีวิถีเกษตร, โซนสินค้าเกษตรบริโภค, โซน KU Shopping Mall, โซน KU Outlet+KU Farm, โซนศูนย์อาหาร ฯลฯ และตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ โดยในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่สามารถซื้อขายสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ได้ด้วย

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยว “งานเกษตรแฟร์” แนะนำให้สำรวจแผนผังงานกันก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดชมสิ่งที่น่าสนใจและเพื่อการเดินช้อปอย่างทั่วถึงตลอด 9 วันของการจัดงานในปีนี้