เช็คชื่อ!! คนบันเทิงดีกรีด็อกเตอร์ ปักหลักเลคเชอร์เด็กมหาวิทยาลัย

3571

“วันครู” ปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ในแวดวงบันเทิงก็มีคนขยันเรียนถึงขั้นคว้าปริญญาเอกหลายคน และนี่คือ 5 ด็อกเตอร์คนดังที่ในอีกบทบาทคือเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย !!

“เปปเปอร์” ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต อดีตหนุ่มหน้าหวาน 1 ใน 5 สมาชิกวง UHT วงบอยแบนด์ชื่อดังวันวาน
-ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะระบบข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเดอพอล ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาเอกสาขา Curriculum and Instruction (C&I) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-เป็นอาจารย์สอนวิชา Computer Business ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“ต้าร์” ดร.นาวิน เยาวพลกุล อดีตศิลปินค่ายเมกเกอร์เฮด ในเครือแกรมมี่ นักแสดง และนายแบบ
-ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-นักเรียนทุนอานันทมหิดล ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
-เป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและคณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ

“จ๋า” ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี อดีตวีเจสาวสุดชิคแห่งแชนแนลวีไทยแลนด์ พิธีกร และนักแสดง
-ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโทสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอกสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

“หมวย” ดร.อริสรา กำธรเจริญ พิธีกร และผู้ประกาศข่าวช่อง 3
-ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาโทสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
-ปริญญาเอกสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เป็นอาจารย์ที่คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์

“เอิ้น” ดร.ปานระพี รพิพันธ์ุ อดีตผู้ดำเนินรายการช่วง “IT 24 ชั่วโมง” ทางช่อง 3 ปัจจุบันจัดรายการที่ช่อง 9 MCOT HD
-ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาเอกด้าน Information Technology มหาวิทยาลัยโมนาช ออสเตรเลีย
-เป็นอาจารย์พิเศษวิชา MIS Management Information System หลักสูตรปริญญาโท นิด้า

ยังมีคนบันเทิงดีกรีด็อกเตอร์อีกหลายคน ที่ถึงจะไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำ แต่ก็รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
-“บุ๋ม” ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
“ท็อป” ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี ปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-“กบ” ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอบคุณภาพจาก IG : dr_pepper15, navintar, vj_ja, muayarisara, panraphee, boompanadda, topnathasedh, papassara_2512