สื่อหลักหัวทิ่มยกแผง “นีลเส็น” เผยอุตฯ โฆษณาปี’60 มีมูลค่ารวม 1.01 แสนล้าน ลดลง 6%

2144

รายงานข่าวจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อโดยรวมสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาว่า มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีมูลค่ารวม 107,923 ล้านบาท หรือลดลง 6% คิดเป็นมูลค่า 6,478 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าสื่อหลักมีการเติบโตที่ลดลงแทบทั้งสิ้น ยกเว้นสื่อทีวีดิจิทัลที่ยังขยายตัวได้ (ดูตารางด้านบนประกอบ)

โดยสื่อทีวี (ระบบอนาล็อก) มีมูลค่า 40,966 ล้านบาท ลดลง 13.12% เคเบิ้ลทีวี/แซทเทลไลท์ทีวี มูลค่า 2,913 ล้านบาท ลดลง 15.57% ทีวีดิจิทัล มูลค่า 21,907 ล้านบาท ขยายตัว 7.42% วิทยุ มูลค่า 4,476 ล้านบาท ลดลง 14.95% หนังสือพิมพ์ มูลค่า 7,706 ล้านบาท ลดลง 21.82% นิตยสาร มูลค่า 1,943 ล้านบาท ลดลง 33.60%

ส่วนสื่อในห้างสรรพสินค้า (instore) และสื่อในโรงภาพยนตร์ เป็น 2 สื่อที่ขยายตัวได้ในอัตราที่สูง โดยสื่อในห้างสรรพสินค้า มีมูลค่า  946 ล้านบาท ขยายตัว 34.57% สื่อในโรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 6,807 ล้านบาท ขยายตัว  25.01% ขณะที่สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit) ขยายตัวอยู่ที่ 10-12%

สำหรับบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดใน 10 อันดับแรกนั้นพบว่า ครึ่งหนึ่งมีการใช้งบโฆษณาที่เพิ่มขึ้นและอีกครึ่งหนึ่งได้ปรับลดงบโฆษณาลง และหากโฟกัส 5 อันดับแรก พบว่า บริษัทที่ครองอันดับ 1 ใช้งบโฆษณาสูงสุดติดต่อกันมาหลายปีอย่างยูนิลีเวอร์ ไทย ยังคงปรับลดโฆษณาลงในปี 2560 นี้  โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 3,743 ล้านบาท จากมูลค่า 4,489 ล้านบาทในปี 2559 อันดับ 2. โตโยต้า (ประเทศไทย) มีมูลค่า 1,992 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 2,329 ล้านบาท

อันดับ 3. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) หรือ P&G มีมูลค่า 1,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,828 ล้านบาท อันดับ 4. ตรีเพชรอีซูซุ เซล มีมูลค่า 1,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,322 ล้านบาท และอันดับ 5. โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) มีมูลค่า 1,350 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,480 ล้านบาท (ดูตารางด้านบนประกอบ)