จับตาเทรนด์ KOL แรง! ชี้เป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เข้ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างแนบเนียน น่าเชื่อถือ

1593

จากเทรนด์ของการใช้งบสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดเทคนิคการสื่อสารแบบ  KOL (Key Opinion Leader ) หรือการใช้บุคคลผู้มีอิทธิพลในแต่ละสาขาบนโซเชียลมีเดีย สื่อสารข้อมูลสินค้า และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

โดยเชื่อว่าด้วยความทรงอิทธิพลของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละสาขาบนโซเชียลมีเดีย พร้อมจำนวนคนที่ติดตามนั้นน่าจะสร้างกระแสได้ และสามารถทำให้เกิดผลดีมาสู่ยอดขายหรือการใช้บริการเพิ่ม

พัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ แอคเซส

“พัชรพร สิริทรัพย์วงศ์” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ แอคเซส กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีหลายธุรกิจที่ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ช่องทางการโฆษณาและนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยวิธีที่บริษัทเล็งเห็นความสำเร็จที่มีอย่างโดดเด่นได้แก่  KOL ( Key Opinion Leader ) หรือการใช้บุคคลผู้มีอิทธิพลในแต่ละสาขาบนโซเชียลมีเดีย สื่อสารข้อมูลสินค้า และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ซึ่งการทำงานของ KOL นั้นได้ปรากฎภาพขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2016 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปีที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดว่าการเติบโตจะเพิ่มมากขึ้นในปีนี้

ทั้งนี้ ในประเทศไทยก็มีการเกิดขึ้นของธุรกิจประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อได้เปรียบของการทำงาน KOL คือ ความสามารถด้านการสื่อสารที่เฉพาะกลุ่มตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถกำหนดเพศ ฐานอายุ ไลฟ์สไตล์ และกำลังซื้อของลูกค้าได้ สามารถส่งข่าวสารและข้อมูลตรงไปยังกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อโดยตรง จากการใช้กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดารา เซเลบริตี้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นหลักในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกของสินค้าและบริการนั้นๆ ส่งต่อไปยังผู้รับ

สำหรับไป่ตู้แอคเซสนั้น “พัชรพร” บอกว่า เปิดให้บริการด้านการสื่อสารในส่วนของธุรกิจในประเทศที่ต้องการสื่อสาร และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการเน้นสร้างการรับรู้และการจดจำสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจที่มองหาฐานลูกค้าชาวจีนที่มีแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่ต้องการซื้อสินค้าไทยบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์

โดยช่องทางนี้ได้ใช้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือผู้มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ชาวจีน ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงความต้องการของฐานลูกค้า และตรงกับช่องทางรับสารของลูกค้าเป้าหมาย โดยการทำงานของไป่ตู้จะเน้นการสื่อสารจากผู้มีอิทธิพลทางตวามคิดจากสาขาต่างๆ ชาวจีนอย่างแท้จริง

และกลุ่ม KOL ของไป่ตู้จะเดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อทดลองใช้สินค้าและบริการจริงในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีต่อสินค้าแบรนด์นั้นๆ ได้ส่งต่อทั้งบรรยากาศการเดินทางมายังประเทศไทย การใช้บริการสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าของใช้ของฝาก รวมไปถึงการให้บริการในทุกประเภทธุรกิจ ทำให้เกิดความเข้าใจโดยรวมต่อสินค้าที่ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ใช้ช่องทางการสื่อสารนี้แล้ว ยังส่งผลรวมต่อการท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีฐานบุคคลที่มีอิทธิพลที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในแวดวงต่างๆ เพื่อการสื่อสาร KOL ราว 120-150 คน โดยสัดส่วนในการนำเสนอสินค้าและบริการของลูกค้าจะอยู่ในเนื้อหาของ KOL ไม่เกิน 30% เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการโฆษณาหรือยัดเยียดต่อผู้บริโภคจนเกินไป

โดยในปีที่ผ่านมาไป่ตู้ได้ใช้กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มาสื่อสารข้อมูลทางการตลาดกว่า 10 คน นำเสนอสินค้ากว่า 200 แบรนด์ โดยได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่ลูกค้าสามรถเห็นภาพและเข้าใจง่าย เพราะในลูกค้าบางรายอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการทำการสื่อสารสินค้าหรือบริการของตนผ่านทางออนไลน์  ซึ่งปีนี้ไป่ตู้เองก็มีแผนว่าการเติบโตของช่องทางการสื่อสารนี้จะเติบโตราว 40%

“พัชรพร” ยังบอกด้วยว่า  สำหรับปีนี้ไป่ตู้แอคเซสได้ตั้งเป้าหมายการขยายการทำงานต่อเนื่องไปยังฐานผู้ผลิตสินค้า และให้บริการในพื้นที่หัวเมืองต่างๆ ของประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ที่เริ่มจะได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งแง่ของสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และการบริการที่ชาวต่างชาติกำลังให้ความสนใจ

และเชื่อว่า เมื่อกลุ่ม KOL ที่ไป่ตู้ติดต่อเริ่มขยายพื้นที่การสื่อสารไปยังต่างจังหวัด ก็จะเป็นอีกแรงกระตุ้นให้ตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้นเติบโต และสร้างรายได้กลับเข้าประเทศอย่างแน่นอน!