ท่องเที่ยว-ประชุมสัมมนาเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.5 หมื่นบาท ตลอดปี 2561

2056

​เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์และรอคอยเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็ฯทางการ (ครม.สัญจร) เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

​โดยสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและค่าที่พักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และ 2.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลำพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลำปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กำแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และปัตตานี

ส่วนอีก 22 จังหวัดที่เหลือนั้น ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณา หากเห็นว่าควรจะได้รับการส่งเสริมด้วยก็สามารถประกาศเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และสามารถกระจายรายได้จากภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปยังจังหวัดรองและชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

 

ขอบคุณภาพ Featureed จาก AkeruFeed