“นโยบายงดรับของขวัญ-No Gift Policy” ปีใหม่’61 ทุกภาคส่วนขานรับคึกคัก!!

11578

แม้มติคณะรัฐมนตรี ปี 2540 หรือหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ ปี 2543 ของ ปปช. ตลอดจนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 จะเป็นกฎเหล็กในวงราชการมาร่วม 20 ปีแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและบริษัทห้างร้านภาคเอกชน ต่างพร้อมใจกันขานรับ “นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ “No Gift Policy” กันอย่างคึกคัก

และนี่คือส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในปีใหม่นี้

กลุ่มราชการ

กลุ่มการเงินการธนาคาร 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มบริษัทเอกชน

ทั้งนี้ “นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ No Gift Policy เป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี