โฆษณา 11 เดือนปี’60 มูลค่า 9.2 หมื่นล้าน ติดลบ 5.7% “ยูนิลีเวอร์-โตโยต้า-พีแอนด์จี” ครองท็อป 3 บริษัทใช้งบโฆษณาสูงสุด

1833

รายงานข่าวจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสำรวจเรตติ้งของโทรทัศน์รายใหญ่ เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2560) อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวม 92,673 ล้านบาท หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าติดลบอยู่ที่ 5.74%

โดยสื่อโทรทัศน์ (อนาล็อก) มีมูลค่า 37,341 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดที่ 40.29% มีมูลค่าลดลง 5,715 ล้านบาท หรือติดลบ 13.27% เคเบิ้ลทีวี/ แซทเทิลไลท์ มีมูลค่า 2,697 ล้านบาท ติดลบ 15.48% ดิจิทัลทีวี มีมูลค่า 19,992 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.18% วิทยุ มีมูลค่า 4,069 ล้านบาท ติดลบ 14.75% หนังสือพิมพ์ มีมูลค่า 7,070 ล้านบาท ติดลบ 20.53% นิตยสาร มีมูลค่า 1,784 ล้านบาท ติดลบ 34.19%

ส่วนโรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 6,258 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 27.38% โฆษณากลางแจ้ง (outdoor) มีมูลค่า 5,815 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.26% สื่อเคลื่อนที่ (transit) มีมูลค่า 5,395 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.91% สื่อในห้าง (in store) มีมูลค่า 860 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 283.49% และสื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่า 1,392 ล้านบาท ติดลบ 12.73%

ทั้งนี้ หากดูตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า มีมูลค่ารวม 8,806 ล้านบาท  ขยายตัวเพิ่มขึ้น 43.65% โดยสื่อหลักๆ มีอัตราการเติบโตในอัตราที่สูงมาก อาทิ สื่อโทรทัศน์ (อนาล็อก) ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 54.24% ดิจิทัลทีวี ขยายตัวเพิ่มขึ้น 92.41% วิทยุ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28.74% โรงภาพยนตร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 86.05% สื่อในห้าง (in store) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 191.18% (ดูตารางประกอบ)

นอกจากนี้ ยังพบว่า บริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้มีมูลค่าการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นทั้งหมดยกแผง อาทิ ยูนิลีเวอร์(ไทย) ใช้งบโฆษณาไปมูลค่า 279.74 ล้านบาท ทีวีไดเร็ค มูลค่า 215.53 ล้านบาท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี มูลค่า 203.87 ล้านบาท โตโยต้า มอเตอร์ มูลค่า 165.03 ล้านบาท เป็นต้น (ดูตารางประกอบ)

สำหรับบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 11 เดือนแรกที่ผ่านมา ประกอบด้วย ยูนิลีเวอร์ (ไทย) มูลค่า 3,508.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ใช้ไป 4,301.6 ล้านบาท รองลงมาคือ โตโยต้า มอเตอร์ มูลค่า 1,851.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ใช้ไป 2,083.11 ล้านบาท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี มีมูลค่า 1,774.72 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่ใช้ไป 1,645.54 ล้านบาท ตรีเพชร อีซูซุ มูลค่า 1,264.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ใช้ไป 1,205.16 ล้านบาท และวิซาร์ด โซลูชั่น (โคเรียคิง) มูลค่า 1,205.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ใช้ไป1,493.19 ล้านบาท (ดูตารางประกอบ)