“ออมสิน” ผนึกบริษัทโอนเงินเบอร์ 3 ของโลก เปิดให้บริการโอนเงินไปทุกมุมโลก

4238

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน และ Ria Money Transfer บริษัทโอนเงินรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ได้ผนึกความร่วมมือในการให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ และบริการโอนเงินเข้ามาในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารออมสิน รวมทั้งลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารสามารถทำการรับเงินสดที่โอนมาจากต่างประเทศ และส่งเงินไปต่างประเทศ ผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายขี้น ผ่านสาขา 1,081 แห่งทั่วประเทศ

โดยในปี 2561 ธนาคารมีแผนขยายช่องทางการให้บริการ โดยผู้ส่งเงินในต่างประเทศสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินได้ทุกธนาคารในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินเปิดให้บริการธุรกิจปริวรรต 3 ประเภท คือ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน มีทั้งโอนออกไปต่างประเทศ และโอนเข้ามาจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ซึ่งผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และให้บริการทั้งรับเงินที่โอนมาจากต่างประเทศและส่งเงินไปต่างประเทศ

ดังนั้น การร่วมมือกับ Ria ในครั้งนี้ จะเป็นการรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งของธนาคารฯ ซึ่งกระจายตัวอยู่เกือบทุกพื้นที่ของโลก ทั้งนักท่องเที่ยว แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศหรือแรงงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือผู้ที่มีญาติพี่น้องอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่มีบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ Ria เป็นบริษัทในเครือของ Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ ด้วยบริการโอนเงินที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไม่สูง ผ่านเครือข่ายตัวแทนทั่วโลกประมาณ 332,000 ราย ซึ่งครอบคลุม 146 ประเทศทั่วโลก และยังสามารถโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง www.riamoneytransfer.com