บสย. รุกหนุนรายย่อยได้สินเชื่อ เผยยอด 11 เดือน ค้ำประกันสินเชื่อ 7.5 หมื่นล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

1831

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยถึงผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย.ในรอบ 11 เดือน (1ม.ค.- 30 พ.ย.) ปี 2560 ว่า ยังขยายตัวต่อเนื่อง มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 75,428 ล้านบาท  และช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 106,196 ราย เกินเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ เป็นผลจากมาตรการของรัฐบาลและความร่วมมือจากพันธมิตรสถาบันการเงิน และความต้องการสินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงิน และฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน  4 ปีแรก ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs

โดยโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ประสบความสำเร็จของบสย. ในรอบ 11 เดือน ได้แก่ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ กว่า 17,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการรายใหม่เข้าถึงสินเชื่อกว่า 6,607 ราย   2. โครงการค้ำประะกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า 25,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าถึงสินเชื่อ กว่า 5,720 ราย  3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 12,400 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 3,736 ราย

และ 4.โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะ2 มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 7,071 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการรายใหม่เข้าถึงสินเชื่อ 85,306 ราย

นอกจากนี้ บสย.ยังได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่ออื่น ๆ  อาทิ  TCG Renew รวมวงเงิน กว่า 6,700 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อแบบรายสถาบันวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่ออุทกภัยภาคใต้ วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่ออุทกภัยและภัยพิบัติ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย วงเงินกว่า 551 ล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start up & Innovation วงเงินกว่า 108 ล้านบาท

นายนิธิศ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนงานวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 1 แสนราย สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินเป้าหมายที่วางไว้  เช่นเดียวกับ ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ที่คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ 86,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้