AIT ผนึกความร่วมมือกับ SK Telecom

1585

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และนายลี จุน ฮู (ที่ 3 จากซ้าย) Senior Vice President, IoT Bussiness Division บริษัท SK Telecom ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมจากประเทศเกาหลี ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions ซึ่งทาง SK Telecom จะให้การสนับสนุนในด้านการขาย เทคนิคและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้ AIT สามารถนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการดังกล่าวแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น