อุตฯโฆษณา 10 เดือนมูลค่า 8.3 หมื่นล. ติดลบ9% “ลีเวอร์-โตโยต้า-P&G” ขึ้นแท่นท็อป3

1658

รายงานข่าวจากบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยและตรวจวัดข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลงบโฆษณารายเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560 รวมถึงตัวเลขการใช้งบโฆษณาของสินค้าต่างๆ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวม 4,969 ล้านบาท ลดลง 11.94% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมของปี 2559

โดยสื่อทีวีเดิม (Analog TV) มีมูลค่า 1,442 ล้านบาท ลดลง 22.85% เคเบิ้ลทีวี/ แซทเทิลไลท์ มีมูลค่า 167 ล้านบาท ลดลง 1,18% ทีวีดิจิทัล มูลค่า 961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16% วิทยุ มีมูลค่า 224 ล้านบาท ลดลง 22.76% หนังสือพิมพ์ มีมูลค่า 572 ล้านบาท ลดลง 21.19% นิตยสาร มีมูลค่า 137 ล้านบาท ลดลง 42.19%

โรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.01% สื่อกลางแจ้ง มีมูลค่า 493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.89% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) มีมูลค่า 348 ล้านบาท ลดลง 18.69% อินสโตร์ มีมูลค่า 23 ล้านบาท ลดลง 34.29% และสื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่า 85 ล้านบาท ลดลง17.48%

ทั้งนี้ หากประเมินภาพรวมในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม 2560) พบว่า อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมที่ 83,854 ล้านบาท ลดลง 9.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

โดยสื่อทีวีเดิม (Analog TV) มีมูลค่า 33,937 ล้านบาท ลดลง 16.92% เคเบิ้ลทีวี/ แซทเทิลไลท์ มีมูลค่า 2,492  ล้านบาท ลดลง 17.13% ทีวีดิจิทัล มูลค่า 18,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.20% วิทยุ มีมูลค่า 3,630 ล้านบาท ลดลง 18.10% หนังสือพิมพ์ มีมูลค่า 6,397 ล้านบาท ลดลง 21.66% นิตยสาร มีมูลค่า 1,622 ล้านบาท ลดลง 34.96%

โรงภาพยนตร์ มีมูลค่า 5,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.03% สื่อกลางแจ้ง มีมูลค่า 5,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.90% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) มีมูลค่า 4,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.79% อินสโตร์ มีมูลค่า 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.64% และสื่ออินเตอร์เน็ต มีมูลค่า 1,247 ล้านบาท ลดลง 13.40%

สำหรับบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้ง มูลค่า 3,228.96 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 4,211.48 ล้านบาท 2. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มูลค่า 1,686.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,924.44 ล้านบาท 3. พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) หรือ P&G มีมูลค่า 1,570.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,509.44 ล้านบาท 4. วิซาร์ด โซลูชั่น (โคเรียคิง) มีมูลค่า 1,147 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,416.99 ล้านบาท และ 5. ตรีเพชร อีซูซุ เซล มีมูลค่า 1,144.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,133.78 ล้านบาท

 

หมายเหตุ :

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit) : มีการรวมข้อมูลจาก  JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdoor และ transit จาก  JCDecaux  ได้ถูกรวมเข้าไว้ ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560

โดยนีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) สื่อเคลื่อนที่(t ransit), ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559  เป็นต้นมา

สื่ออินเตอร์เน็ต : ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

สื่อในห้าง (In Store)  : นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูลสื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7-Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

และตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่, และสื่อในห้าง