ดีวานา สปา สนับสนุนแคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย”

2708

นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) และนายธเนศ จิระเสวกดิลก (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งดีวานา สปา และบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบกิตติกรรมประกาศจาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” โดยทางดีวานา สปา ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกร เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ณ Divana Nurture Spa สุขุมวิท 11 เมื่อเร็วๆ นี้