ทีวี ไดเร็ค รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017

1841

นางสาวณัฐฐิกา ไตรรัตนวุฒิ (ขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือหุ้นยั่งยืนจาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มบริการ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว