ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป MOU องค์กรชั้นนำจากจีน

2667

นายแพทย์บุญ วนาสิน (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dr. Yang Hong Lin (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท Chongqing Tonghe Investment Company Limited, Mr.Rong Yi (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัท YASIN FUND, Dr. Zouping Lan (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความรู้ระดับสูง มหาวิทยาลัย Chongqing Medical and Pharmaceutical และศาสตราจารย์ นพ.อมร ลีลารัศมี (ขวาสุด) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจและโครงการต่างๆ ของเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ณ โรงพยาบาลธนบุรี