TPIPP คว้าเกียรติบัตรลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1778

วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP รับมอบเกียรติบัตรจาก วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560” ในโอกาสที่โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัทฯ ได้รับการรับรองลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว