นิทรรศการ “In Remembrance Of Our Father” ร้อยเรียงถ้อยคำและภาพแห่งความทรงจำจากใจคนไทย

2043

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ “In Remembrance Of Our Father” ร้อยเรียงถ้อยคำและภาพแห่งความทรงจำจากใจคนไทยผ่านบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9  ตั้งแต่วันที่ 16-24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ลาน Event Hall

ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซนสำคัญ ประกอบด้วย Zone นิทรรศการ 9 พระราชกรณียกิจกับความประทับใจของปวงพสกนิกร  พบกับนิทรรศการจัดแสดง 9 พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระวรกายอย่างหนักด้วยความวิริยะอุตสาหะในฐานะพ่อของแผ่นดิน เพื่อสร้างความเจริญของประเทศชาติ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง และเรื่องราวความประทับใจของพสกนิกรที่ตราตรึงอยู่ทุกแห่งที่เสด็จฯไป

 Zone นิทรรศการ 9 คำสอนของพ่อ…อยู่ในใจไทยนิรันดร์ ชมนิทรรศการ 9 ­­พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานแก่พสกนิกรในวโรกาสสำคัญ และบทสัมภาษณ์จากบุคคลหลากหลายอาชีพที่ได้น้อมนำเอาคำสอนของพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจของปวงชนชาวไทยไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและต่อสังคมอันยั่งยืน

 Zone นิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยคุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์ เป็นโซนนิทรรศการจัดแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สุดยิ่งใหญ่สมพระบารมีที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจของพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพ่อผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่าโดย “คุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์” ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังสามารถลงทะเบียนรับโปสการ์ดพิมพ์ลายพระบรมสาทิสลักษณ์คอลเลคชั่นพิเศษ 9 รูป จากงาน “In Remembrance Of Our Father” ที่ออกแบบโดยศิลปิน คุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แจก 9 วัน วันละ 1 แบบ) ตลอดระยะเวลาการจัด ณ จุดลงทะเบียน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

หมายเหตุ : โปสการ์ดมีจำนวนจำกัดต่อวัน  ขอสงวนสิทธิ์การรับโปสการ์ด 1 ท่าน/1 ใบ/1 วัน เท่านั้น