“กรมสรรพากร” ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

2598

“กรมสรรพากร” ประกาศการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 เหมือนเดิมไปจนถึง 30 กันยายน 61 หวังช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ประกาศการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มว่าจะยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 เหมือนเดิมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดิมร้อยละ 7 ดังกล่าวข้างต้นกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560

โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6.3 และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 0.7) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนการที่ระบุว่าเป็นการลดอัตราภาษีลงมานั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 9 และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 1) จึงจำเป็นต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่อัตราร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่นดังกล่าว

 

ขอบคุณภาพจาก : it24hrs.com