ตะลึง! คนไทยใช้เน็ตพุ่งเฉลี่ยวันละ 6.30 ชั่วโมง

1616

กระทรวงดิจิทัล เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี’60 พบคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ  6.30 ชั่วโมง คน Gen Y ใช้สูงสุดพุ่งถึงกว่าวันละ 7 ชั่วโมง “YouTube” ครองแชมป์โซเชียลสุดฮิต

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยว่า จากการทำสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2560  จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนจำนวน 25,101 คนในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560  พบว่า  คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย ในวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือ 6 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน ส่วนวันหยุดใช้ 6 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน

โดยหากแยกตามกลุ่มอายุ พบว่า  Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ยที่ 7.12 ชั่วโมง/วัน  และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วันในช่วงวันหยุด ขณะที่ Gen X และ Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานและวันเรียนหนังสือ เฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน  แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน สวนทางกับ Gen X ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ชั่วโมง/วัน

ขณะที่กลุ่ม Baby Boomer ใช้เฉลี่ย 4.54 ชั่วโมง/วันในวันทำงาน  และ 4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด

นอกจากนี้ ยังพบว่า 61.1% จากผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง/วัน และมี 30.8% มีปริมาณการใช้เท่าเดิม และมีเพียง 8.1% ที่ใช้ลดลง เฉลี่ยที่ 2.24 ชั่วโมง/วัน

สำหรับกิจกรรมที่นิยมทำเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ใช้โซเชียลมีเดีย (86.9%)  ค้นหาข้อมูล (86.5%)  รับส่งอีเมล (70.5%) ดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ (60.7%) และซื้อสินค้าออนไลน์ (50.8%)

ส่วนโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ประกอบด้วย  YouTube (97.1%), Facebook (96.6%),  Line (95.8%),  Instagram (56%), Pantip (54.7%),  Twitter (27.6%) และ  WhatsApp (12.1%)

 

ขอบคุณภาพจาก :blognone.com