ชี้หญิงไทยทำงานเก่งจนลืมมีลูก ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก G.F.C เตรียมพร้อมคุณแม่มือใหม่อย่างมีคุณภาพ

3593

ผศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ผู้ก่อตั้ง G.F.C กับประสบการณ์ด้านสนับสนุนและรักษาให้ครอบครัวมีสมาชิกใหม่มากกว่า 2,000 เคส กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาวะเจริญพันธุ์ ทำให้คู่สามีภรรยาขาดความสมบูรณ์พร้อมในการให้กำเนิดบุตร หรือมีปัญหาการมีบุตรยากมากขึ้น โดยเฉพาะสภาพครอบครัวไทยที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสูงในด้านการทำงาน ผู้หญิงไทยเก่งขึ้นมาก แต่ทำงานจนลืมมีลูก  ในส่วนนี้ หมอ นอกจากจะใช้ประสบการณ์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยตามความเชี่ยวชาญแล้ว  ในอีกฐานะหนึ่ง  หมอนั้นเปรียบเสมือนญาติผู้มีส่วนร่วมในการให้กำเนิดชีวิตใหม่ด้วยเช่นกัน ถือว่างานของหมอนั้นก็ช่วยทำให้ความฝันของคู่สามีภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตรได้สมหวังอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การเดินทางสู่เป้าหมายของการเป็นคุณพ่อคุณแม่และให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยดี

Genesis Fertility Center หรือ GFC คือศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจร ก่อตั้งโดย ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรชั้นนำ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว เจตนารมณ์ดังกล่าว ขับเคลื่อนให้ GFC ออกแบบและพัฒนาบริการอย่างเข้าใจ รู้จริง และใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับรายบุคคล เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด ก่อนดำเนินการรักษาอย่างรัดกุม ละเอียด ใส่ใจทุกขั้นตอน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนของ GFC ยังพร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านความพร้อมของร่างกายและจิตใจ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการมีบุตรมากที่สุด

ผศ.นพ. พิทักษ์ กล่าวต่อว่า การเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการใส่ใจ เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะว่าที่คู่รักหรือคู่ที่กำลังจะแต่งงานกัน เพราะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้นถ้าได้ตรวจสภาวะการเจริญพันธุ์ด้วยก็จะมีประโยชน์ต่อครอบครัวใหม่ ทำให้ได้รู้ภาพรวมของสุขภาพและหากมีโรคประจำตัว จะได้จัดการรักษาหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นครอบครัวเป็นการขจัดปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาว ส่งผลดีต่อครอบครัวมากขึ้น

“ในภาวะที่ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเด็กเกิดใหม่น้อยลงมากจนภาครัฐต้องหันมารณรงค์ให้เพิ่มจำนวนประชากรให้มากขึ้นจึงเท่ากับว่าทุกครอบครัวที่มีสมาชิกใหม่ มีส่วนช่วยเพิ่มพลังคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสังคมไทยด้วย  อย่างไรก็ดี การเพิ่มเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพครบถ้วนทั้งในด้านสุขภาพความปลอดภัยเป็นการป้องกันไม่ให้สังคมรับภาระด้านเศรษฐกิจในระยะยาวก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันที่จะต้องวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งการตัดสินใจใดๆ นั้นควรต้องปรึกษาแพทย์ประกอบการตัดสินใจ”

วรัทยา นิลคูหาดาราชื่อดังที่มาร่วมงานในฐานะผู้ที่สนใจจะเข้าใช้บริการ กล่าวว่า ด้วยอายุของตนเองในวัย 34 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่ใกล้กับความเสี่ยงที่จะอยู่ในช่วงอายุที่มีบุตรยาก โดยสถิติคือผู้หญิงจะมีลูกยากถ้าอายุมากกว่า 35 ปี บวกกับสุขภาพร่างกายในอนาคตทำให้ตนเองมีความกังวลว่า ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน และระดับอายุของตัวเองที่มากขึ้นเรื่อยๆ  ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีบุตรยากตามสถิติ จึงเกิดความสนใจที่จะใช้บริการเข้ารับการตรวจสุขภาวะ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามีประโยชน์มากในด้านข้อมูลต่างๆ ในการตัดสินใจ  สำหรับการมีครอบครัวเรื่องของการมีบุตรก็เป็นสิ่งสำคัญ

วิภาวี คอมันตร์คุณแม่ลูกสอง กล่าวว่า ตนเองสนับสนุนให้คู่ว่าที่สามีภรรยาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์มากเพราะได้รับทราบสภาวะสุขภาพด้านจริญพันธุ์ไปด้วย รวมทั้งสามารถวางแผนการมีลูกได้ด้วยว่าควรจะมีต่อเนื่องกันไปหรือไม่ เช่น หากฝ่ายหญิงเริ่มมีอายุมากขึ้น ซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อการมีบุตรยาก นอกจากอายุมากจะมีความเสี่ยงมากแล้ว ในคู่ที่อายุน้อยก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเพราะปัจจุบันสภาพสังคมและสภาพการใช้ชีวิตที่เร่งรีบตลอดเวลา ทำให้สุขภาพของหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์น้อยลงบางคู่แม้ฝ่ายหญิงอายุจะอยู่ในช่วง 20-30 ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมีบุตรเองตามธรรมชาติ ฉะนั้นการที่เราเข้ารับคำปรึกษาหรือเข้ารับการตรวจสุขภาพการเจริญพันธุ์ก็มีผลดีต่อการรักษามากกว่า