ททท.เปิดแผนยุทธศาสตร์ปี’61 มุ่งเจาะตลาดศักยภาพสูงหนุนรายได้เติบโตถึง 8%

1787

          ททท. บุกเจาะตลาดศักยภาพรายกลุ่มทั้งใน-ต่างประเทศ  ดันเป้ารายได้ปี’61 โตได้ 8% ตามเป้าหมายรัฐบาล พร้อมมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดสู่กลุ่มระดับกลาง-บน

           นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในปี 2561 ว่า ททท. ตั้งเป้าหมายเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 8 ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน

โดยจะผลักดันแนวทางการทำตลาด 3 แนวทาง คือ การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content)เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าท่องเที่ยวไทย และการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัส Thai Local Experience ผ่านวิถีการกิน

โดยทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศยังคงให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มศักยภาพผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ “โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค” ตอกย้ำแนวคิด การท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเอง ในกลุ่ม Gen Y “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย” มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้นักท่องเที่ยววัยเก๋า “โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus” เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น “โครงการวันธรรมดา
น่าเที่ยว”  ขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สถานีบริการน้ำมัน โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้า) ในการส่งเสริมการขาย

รวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารในประเทศ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงหลังจากได้สร้างการรับรู้ในปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด หนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คิด

ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นจะมุ่งปรับภาพลักษณ์ผ่านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่กับผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเจาะกลุ่มกระแสหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Luxury กลุ่ม Executive Lady กลุ่มครอบครัว กลุ่ม Millennial กลุ่ม Gen Xและกลุ่ม LGBT พร้อมกลุ่มความสนใจพิเศษอีก4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Honeymoon & Wedding  กลุ่ม Health & Wellness  กลุ่ม Sport Tourism และกลุ่ม Green Tourism

นอกจากนี้ยังต่อยอดกระแสด้านอาหาร ซึ่งเป็นหมวดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดผ่านการชูโครงการ“Amazing G-Link” (Amazing Gastronomy Link) เพื่อนำวิถีการกินและเอกลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละจังหวัดมาส่งเสริมการท่องเที่ยว

การเปิดโครงการMICHELIN Guide Bangkok การเป็นเจ้าภาพจัดงานUNWTO World Forum on Gastronomy Tourism อีกทั้งยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN Tourism Forum 2017” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางของภูมิภาคอาเซียน