กรมพัฒฯ ชี้ยอดจดทะเบียนการค้าครึ่งปีแรกพุ่ง เหตุแนวโน้มเศรษฐกิจดี นักลงทุน-ผู้ประกอบการเชื่อมั่น

1295

   แนวโน้มเศรษฐกิจดี ! กรมพัฒฯ เผยจดทะเบียนการค้าครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น เผยนักลงทุน ผู้ประกอบการเชื่อมั่น ขณะที่การจดทะเบียนเดือนมิถุนายน 60 เพิ่มขึ้น 6,525  ราย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านพบว่า นักลงทุน ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการซื้อในครัวเรือน ตลอดจรการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ทั้งประเทศ เดือนมิถุนายน 2560  มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 6,525  เพิ่มขึ้น 693  ราย คิดเป็น 12%  เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560

และเพิ่มขึ้น 609  ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,916  ราย

ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน  1,548  ราย เพิ่มขึ้น  474  ราย คิดเป็น 44%  เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560  ซึ่งมีจำนวน 1,074  ราย เพิ่มขึ้น 156  ราย คิดเป็น 11%  เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559  ซึ่งมีจำนวน 1,392  ราย

โดยประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5  อันดับแรก  ได้แก่  ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 610  ราย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จำนวน 354  ราย  ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน  198  ราย  ธุรกิจภัตราคาร ร้านอาหาร จำนวน 168  ราย  และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า จำนวน 142  ราย

ขณะที่มูลค่าทุนการจดทะเบียนตั้งใหม่ เดือนมิถุนายน 2560  มีทั้งสิ้น 40,916  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 9,505  ล้านบาท  คิดเป็น 30%  เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560  ซึ่งมีจำนวน 31,411  ล้านบาท  และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 23,114  ล้านบาท คิดเป็น 130%  เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559  ซึ่งมีจำวน 17,802  ล้านบาท

อนึ่ง การจดทะเบียนครึ่งปีแรกของปี 2560  นี้  (มกราคม-มิถุนายน)  มีการจดทะเบียนธุรกิจจำนวน 35,942  ราย  เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 )  จำนวน 3,446  ราย คิดเป็น 11%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  (มกราคม – มิถุนายน 2559 )  เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150  ราย คิดเป็น 13%  สำหรับการจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560  (มกราคม-มิถุนายน) มีจำนวน 6,481  ราย ลดลง  จำนวน 7,623  ราย คิดเป็น 54 %  เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559)