สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายกว่า 10 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้

90

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายกว่า 10 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้ กยศ. และหนี้ครัวเรือน พบกัน 27 ก.ค นี้ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ

ปทิตตา  โฉมประดิษฐ์

ปทิตตา  โฉมประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีความเป็นธรรม จังหวัดอุบลราชธานี”   ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม  2567  เวลา  08.00 – 16.30 น. ณ.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงเวทีสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน  ซึ่งภายในงานมีการให้บริการต่างๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงิน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา

      โดยมีสถาบันการเงินและภาคเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน/  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุบลราชธานี /บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเมืองอุบลราชธานี และสาขาวารินชำราบ / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี / บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี / บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่อุบลราชธานี) / กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

      จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์  ทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังมีคำพิพากษา เข้าเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการวางแผนทางการเงิน ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐๔๕  ๓๔๔ ๕๘๕ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 06 5242 5202, 06 5242 5202