คปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

248

สำนักงาน คปภ. ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช • เปิดโพย บ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน โรงแรม ภัตตาคารอาหารจีน อาคารเชิงพาณิชย์ คลินิก ร้านคาเฟ่ ทำประกันภัยกันพรึบ บริษัทประกันภัยพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทน

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นั้น โดยเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 66 หลังคาเรือน โรงแรมนิวเอ็มไพร์โฮเต็ล และห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมเกียรติบริการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมฯ ได้รับความเสียหายที่ชั้น 4 ถึงชั้นที่ 6 และภัตตาคาร ร้านอาหาร และอาคารพาณิชย์ ได้รับความเสียหายหลายคูหา โดยเพลิงได้ลุกไหม้พื้นที่เป็นวงกว้างประมาณ 1 ไร่เศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เพลิงไหม้ครั้งนี้ ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 คนตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ โดยทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 

สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่า ในส่วนของการทำประกันภัยเพื่อความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เป็นห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 28 คูหา 

ได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 2,400,000 บาท นอกจากนี้ยังมีบ้านพักอาศัย 4 หลัง ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 2,750,000 บาท  

สำหรับบริษัท ห้างร้าน โรงแรม ภัตตาคารอาหารจีน อาคารเชิงพาณิชย์ คลินิก ร้านคาเฟ่ ได้ทำประกันอัคคีภัย โดยมีบริษัทที่รับประกันภัยประกอบด้วย 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 28,500,000 บาท 2. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 21,500,000 บาท 3. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,184,000 บาท 4. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000,000 บาท และ 5. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,600,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 103,784,000 บาท

สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับประชาชนภายในชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยสำนักงาน คปภ. จะเร่งประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอฝากเตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่าง ๆ ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของท่านได้ ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหรือความเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ เช่น ประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน สต๊อกสินค้า เครื่องจักร และเครื่องตกแต่งที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคาร โดยให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส่วนการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในบ้าน สิ่งที่ติดกับตัวอาคาร หรือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำที่เกิดจากการรั่วซึมภายในอาคาร รวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ และภัยแผ่นดินไหว สำหรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จะให้ความคุ้มครองกว้างกว่าอัคคีภัย เช่น การโจรกรรมและอุบัติเหตุจากสาเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น โดยประชาชนผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของตนเอง โดยขอให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งและลักษณะการใช้อาคารของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186