BEM มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

118

ดำเกิง ปานขำ นายกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ภรณี กนิษฐานนท์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 จำนวน 193 ทุน รวมทั้งสิ้น 630,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรสมาชิก โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย อาทิ จิระสักดิ์ เปมะศิริ อุปนายกคนที่ 1, อุดม ขำเจริญ ที่ปรึกษา และ สิทธิ์เทพ ภู่เจริญยศ ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย