วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR for Well-being and Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

97

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (อว. แฟร์ 2024 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ในธีม “TISTR for Well-being and Longevity” บริเวณโซน E : Science for All Well-being พร้อมโชว์ผลงาน จำนวน 4 โซน ดังนี้

โซน 1 : นิทรรศการผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ วว. อาทิ ผัก/สมุนไพร/ดอกไม้กินได้ ผักพระราชา “โมโรเฮยะ” ซึ่ง วว. เข้าไปส่งเสริมการปลูกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ เป็นต้น

โซน 2 : กิจกรรมสาธิต/ฝึกอบรม เมนูอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารฟังก์ชั่น น้ำพริกสูตรเฮลตี้แคลเซียมสูง สมุนไพรพอกหน้าแบบชนิดลอกออก เป็นต้น

โซน 3 : กิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพรเจลลูกประคบ วว. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเจลจากสมุนไพรไทย ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ เช่น ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดขัดยอกและฟกช้ำ

โซน 4 : กิจกรรมจำหน่าย ช้อป/ชิม สินค้างานวิจัย วว. และสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการพันธมิตรในราคาพิเศษ อาทิ มูลนิธิ ณภา บริษัทอินโนบิกฯ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่ง วว. นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรหรือพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้บริโภค และมีศักยภาพจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ