‘III’ ส่งบริษัทลูก ‘AGS’ เตรียมเปิดให้บริการ Multimodal Warehouse ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

90

“บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” หรือ III เตรียมส่ง “บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส” หรือ AGS บริษัทในเครือที่เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยานดอนเมือง ขยายบริการไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ล่าสุด!เตรียมเปิดให้บริการคลังสินค้ารองรับการขนส่งหลายรูปแบบ หรือ Multimodal Warehouse บนพื้นที่ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า (โซน 3) หรือ Multimodal Transportation Center (Zone 3) ในเขตปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งดำเนินการโดย บจก. บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย หรือ AOTGA …งานนี้ “ทิพย์ ดาลาล” ซีอีโอทริพเพิลไอ ส่งผู้บริหาร AGS เดินหน้าโปรโมทเต็มตัว เพื่อเชิญชวนกันมาใช้บริการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 3 นี้