วิริยะประกันภัย ร่วมกับสตช. และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมพลเมืองดี “อาสาตาจราจร” ประจำเดือนเม.ย และพ.ค. 67

217

พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย ทั้ง จส.100 และ สวพ.91 ร่วมแถลงผลการมอบรางวัลและเกียรติบัตร “โครงการอาสาตาจราจร” ประจำเดือน เมษายนและพฤษภาคม 2567 ให้แก่ เจ้าของคลิปที่บันทึกการทำผิดกฎจราจร ทั้งหมด 20 รางวัล รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมความไม่ปลอดภัยทางถนน และตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว อันเป็นการสร้างมาตรฐานทางสังคมให้เกิดความยับยั้งการกระทำความผิดทางจราจรต่อไปในอนาคต โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสารสิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินรางวัลแก่พลเมืองดี “อาสาตาจราจร” อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 10 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 6,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวม 50,000 บาทต่อเดือน โดยผู้สนใจร่วมโครงการ “อาสาตาจราจร” สามารถส่งคลิปพยานหลักฐานแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดทางจราจร ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เพจอาสาตาจราจร เพจตำรวจทางหลวง เพจกองบังคับการตำรวจ รวมถึงเพจภาคีเครือข่ายที่ร่วมโครงการ ทั้งเพจมูลนิธิเมาไม่ขับ จส.100 และสวพ.91 เป็นต้น