กรุงเทพประกันภัยจัดสัมมนาเสริมความรู้ “ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อแนะนำปรับปรุงความเสี่ยงภัยสำหรับลูกค้าประกันภัยทรัพย์สิน”

153

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินจากหลายภาคธุรกิจ  โดยมี ปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ ศุภณัฐ วทัญญูประชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประเมินความเสี่ยงภัย เป็นวิทยากร โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของข้อแนะนำการปรับปรุงความเสี่ยงภัยที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้หลังจากเข้าสำรวจภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่