ธนาคารกรุงเทพ จับมือ สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม เสริมทักษะการเงิน เปิดเคล็ดลับวางแผนการออม เตรียมความพร้อม “เกษียณมีสุข”

308

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ ร่วมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนำโดย  สุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ฉัตรนภา พรหมสุรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาสาทร (ที่ 3 จากขวา) รัชนี ชิรวานิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และ การุณสินี ประดิษฐ์ผล ผู้จัดการสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ซ้ายสุด) ร่วมกับ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย ณรงค์ชัย บัณฑิตวรภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย)  บุญชัย แสนขันติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต 2 (ที่ 2 จากซ้าย) และ สุรศักดิ์ เป้ามาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร (ขวาสุด) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการวางแผนการเงิน ในโครงการ “เกษียณมีสุข”ส่งต่อสูตรลับการออมและการลงทุน รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปลอดภัยและเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตให้มีความสุขได้ตามใจปรารถนาสำหรับการเกษียณสุข