เมืองไทยประกันชีวิต จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เปิด “66 Tower” อาคารออฟฟิศเกรดเอ ย่านสุขุมวิท

278

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัว “66 Tower” The Living Workplace Solution อาคารออฟฟิศเกรดเอ สูง 28 ชั้น ย่านสุขุมวิท สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “Human Centric Living Workplace” ที่เน้นการออกแบบพื้นที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง พร้อมโดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพ และง่ายต่อการเชื่อมต่อเศรษฐกิจชั้นในไปสู่ CBD Area  ตอบโจทย์ออฟฟิศสำหรับคนยุคใหม่  โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ,  ยุพา ล่ำซำ,  กฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการและกรรมการคณะอำนวยการบริหาร,  สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, สลิล ล่ำซำภูมิชาย ล่ำซำ  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์,  วรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีแลนด์สเคป จำกัด คณะผู้บริหาร และบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมในงาน พิธีจัดขึ้น ณ อาคาร  66 Tower