กลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

208

ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร  พร้อมด้วยผู้บริหารของกลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นำโดย ศักดิ์ไทย ผูกไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม KTIS Complex  เพื่อศึกษาดูงานและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และอุตสาหกรรมชีวภาพของกลุ่ม KTIS รวมถึงหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป