บิ๊กซี มอบนมยูเอชที โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

133

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบรนด์ชั้นนำของไทย ร่วมบริจาคนมยูเอชทีให้ชุมชนเด็กไทยเพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัย จำนวนรวม 166,200 กล่อง มูลค่า 2,468,352 บาท พร้อมมอบเงินสนับสนุนอีกจำนวน 20,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 153 โรงเรียน ใน 33 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมี อรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อสินค้าและบริหารสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานและเป็นตัวแทนพันธมิตรในการส่งมอบนมยูเอชที และ ชุลี สงวนกิจ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับมอบ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท