กรุงเทพประกันชีวิต  ใส่ใจสังคม รวมพลังบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2567

119

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย อรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต (ที่ 3 จากขวาบน) และ จารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน (ที่ 4 จากขวาบน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน รวมพลังใส่ใจช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2567  ซึ่งเป็นโครงการที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย