อมตะซิตี้ ฮาลอง (นิคมอุตสาหกรรมซงควาย) รับลูกค้ารายใหม่

300

เหงียน วังเยิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อมตะ ซิตี้ ฮาลอง จ๊อยท์ สต็อค คอมพานี (Amata City Ha Long Joint Stock Company และ คาวามิสึ ยาสุฮิโระ กรรมการ บริษัท เท็นมะ เวียดนาม จำกัด ลงนามในสัญญาเช่าช่วงสิทธิการใช้ที่ดินบนพื้นที่ 8 เฮกตาร์ ในนิคมอุตสาหกรรมซงควาย จังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติกอุตสาหกรรม การประกอบ และการหล่อโลหะ ด้วยเงินลงทุนกว่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สำนักงานนิคมซงควาย ประเทศเวียดนาม

เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติกอุตสาหกรรม การประกอบ และการหล่อโลหะ ด้วยเงินลงทุนกว่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ นับโรงงานแรกของ เท็นมะ ในนิคมอุตสาหกรรมซงควาย จังหวัดกว๋างนิญ และเป็นโรงงานที่ 4 ในประเทศเวียดนาม
ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 บริษัท และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอมตะซิตี้ ฮาลอง ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ แรงจูงใจด้านภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยังจังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม