“JAS-PA” ร่วมศึกษาดูงานการปลูกป่าเศรษฐกิจ ณ สวนป่าสนามชัย

157

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ร่วมกับ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด หรือ PA นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ สวนป่าสนามชัย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายนิเวศน์ ปานรอด ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานของสวนป่าสนามชัยให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้วิธีการจัดการสวนป่าไม้โตเร็ว ทั้งการปลูกการดูแลรักษา รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้ง JAS และ PA โดยมีเป้าหมายเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กร และพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขององค์กรในอนาคต