สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ รวมพลังขานรับนโยบาย ธปท. เดินหน้าช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ต่อเนื่อง

109
สุธัช เรืองสุทธิภาพ

สุธัช เรืองสุทธิภาพ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถชั้นนำ จำนวน 16 บริษัท ซึ่งสมาชิกทุกรายได้ดำเนินการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระหนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) โดยทางสมาคมฯ เชื่อว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาหนี้ให้กับประชาชนได้ในระยะยาว นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked)กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน และอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงินทั่วไปได้

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 16 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 18,000สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th