มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “KNOW ME MORE 2024”

150

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “KNOW ME MORE 2024” โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (University PR Network Expo 2024) การออกบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม หลักสูตร งานวิจัย ของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของ มศว พร้อมมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาร่วมเปิดบูธการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมพิธีเปิดและขึ้นกล่าวต้อนรับ

นอกจากการเปิดบูธกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ยังมีการจัดกิจกรรม “เคล็ดลับ ทำ Portfolio ให้ปัง” เพื่อเตรียมยื่นแฟ้มสะสมผลงานเข้าเรียนต่อ โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการตรวจแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์น่ารู้สู้ระบบ TCAS โดย พี่ลาเต้ จาก Dekdee เพื่อให้น้องๆ มัธยมได้เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระบบมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2568