ช่อง 3 รับโล่ฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

150

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

                โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ช่อง 3 ได้รับ มีดังนี้

                ประเภทละคร ได้แก่ ละครชุด “ดวงใจเทวพรหม: ขวัญฤทัย” โดยมี ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับ

                ประเภทข่าว ได้แก่ รายการข่าว 3 มิติ ตอน “หยุดปัญหายาเสพติด” โดยมี กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว เป็นผู้รับ